Muziek In Het Onderwijs

Muziek In Het Onderwijs heeft de overtuiging dat muziek een belangrijke rol verdiend in het hedendaagse onderwijs. Van de kinderopvang tot het basisonderwijs.

Muziek heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor plezier en ontspanning.

Onze methode stelt basisscholen, kinderopvangorganisaties en haar personeel in staat om dagelijks muziek te maken in de klas en zo kinderen dagelijks in aanraking te brengen met muziek. 

 

Uitgangspunten van onze werkwijze zijn plezier, toegankelijkheid en de vertaalslag naar de praktijk. De leerkrachts staat centraal in onze aanpak en krijgt door onze methode de handvaten om aan de slag te gaan met muziek.

Ons aanbod is duurzaam. Het is een eenmalige investering in de organisatie, het personeel en uiteindelijk de kinderen.

 

  Muziek In Het Onderwijs

   

  Muziek in het Basisonderwijs

  Muziek In Het Onderwijs ontwikkelt en verzorgt cursussen en workshops voor basisscholen, kinderopvang organisaties en haar personeel die dagelijks muziek willen maken met de kinderen binnen hun vakgebied.

  Muziek is leuk. Dat is het uitgangspunt van onze aanpak. Het aanbod is direct toepasbaar, voor iedereen goed te volgen en sluit aan op de actuele belevingswereld van kinderen.

  Onze werkwijze is volledig afgestemd op de leerkrachten en pedagogisch medewerkers

  Het resultaat is een lesprogramma dat teamleden enthousiast maakt over muziek en hen alle kennis en vaardigheden aanreikt om structureel muziekonderwijs te bieden.